Enkät om Lekparken

I 19 år har Villaföreningen Vi i Sjöängen ägt och drivit lekparken och pulkabacken i Gullrisdalen. Allt arbete i föreningen görs på ideell basis men för lekplatsen har vi utgifter för försäkring, elförbrukning (belysningen) och löpande underhåll. Dessa kostnader uppgår till cirka 30 000 kronor årligen. Fastighetens yta är 6152.3 kvm.

Det minskade medlemsunderlaget i Villaföreningen Vi i Sjöängen innebär lägre intäkter som inte längre räcker till för att driva och underhålla lekparken och pulkabacken. Medlemsavgifterna ska också räcka till andra aktiviteter som vi organiserar för boende i Sjöängen t ex Midsommarfest, vandringar, Sjöängsdagen och Vintermys.

Som vägledning har styrelsen skapat en enkät där du får göra din röst hörd om framtiden för fastigheten: Länk till enkäten