Kallelse till årsmöte, torsdag den 23 februari kl 18.30

Kom till årsmötet torsdag den 23 februari klockan 18:30 Stortorps Bygdegård (Bygdegårdsvägen 12 Trångsund).

Vi behöver fler som engagerar sig, alla insatser räknas. I det fall du skulle kunna lägga någon timme på ett bättre villaområde så hör av dig till Andreas Mörck, andreas.morck@telia.com, 070-2622755.

Villaföreningen är ett forum för samtal och dialog mellan oss Sjöängsbor om hur vi vill utveckla vårt område så att det förblir en bra plats att leva och bo på och där alla kan känna sig välkomna och trygga.

Samverkan är viktigt för allas trygghet och trivsel. Vi anordnar mötesplatser för gemensamma aktiviteter, såsom midsommarfirande på Sjöängen, Sjöängens dag, loppis, vandringar i naturreservaten, Vintermys med is- och snöaktiviteter. Vi äger och förvaltar lekplatsen och pulkabacken vid Gullrisdalen – Blåsippsdalen.

Vi för en dialog med Huddinge kommun och andra intressenter om frågor som rör vårt område, såsom upprustning av Sjöängsparken, utbyggnad av Sjöängen, trafiksituationen i området, förbättrad kollektivtrafik och fler infartsparkeringar.

 

Handlingar till årsmötet

Dagordning vid årsmötet 2017

Förslag till riktlinjer för Vi i Sjöängen

STADGAR för villaföreningen Vi i Sjöängen

Utdelningslapp kallelse till årsmöte

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsplan för 2017

Bokslut 2016

Revisionsberättelse Sjöängen 2016