Kallelse Årsmöte 2015-03-30

Styrelsen hoppas att så många som möjligt tar sig tid och kommer till årsmötet den 30/3 kl 18:30 i Stortorps Bygdegård. (Se separat Kallelse årsmöte 2015)

På mötet kommer styrelsen att presentera Verksamhetsberättelsen 2015 som ni kan läsa här ”verksamhetsberättelse och vision 2015”.

Styrelsen lämnade till mötet 2014 en proposition om ändring i stadgarna. Styrelsens förslag på stadgar bifogas: ”Stadgar reviderade efter årsmöte 2015”.

Slutligen har styrelsen lämnat in en proposition som rör hantering och skötseln av den gemensamma lekplatsen. Proposition 2-2015