Kallelse till årsmöte 2016-02-25

Styrelsen hoppas att så många som möjligt tar sig tid och kommer till årsmötet den 25/2 kl 19:00 i Stortorps Bygdegård. (Se separat utdelad kallelse)

På mötet kommer styrelsen att presentera Verksamhetsberättelsen 2015 och en Verksamhetsplan för 2016 som ni även kan läsa här ”verksamhetsberättelse och vision 2016” samt ”Verksamhetsplan 2016”.

Styrelsen lämnade till mötet 2014/2015 en proposition om ändring i stadgarna. Styrelsens förslag på nya stadgar bifogas: ”Stadgar reviderade efter årsmöte 2015”.

Valberedningens förslag till kommande års styrelse är följande:
Förslag till Styrelse Sjöängensvillaförening 2016

Väl mött

Styrelsen Sjöängens Villaförening