Årsmöte för Vi i Sjöängen den 8 mars kl 19.00

Till årsmötet för villaföreningen Vi i Sjöängen har vi bjudit in kommunen för att ge en möjlighet för boende inom Sjöängen att diskutera aktuella byggnadsfrågor med kommunen och villaföreningen. Vårt område expanderar snabbt, såväl nybyggnationer, ombyggnationer som utvecklingen av Sjöängens badplats pågår för fullt. Vi vet att dessa frågor berör oss alla.

Ta tillfället i akt och lyssna till de senaste planerna från kommunen, samt påverka vad Vi i Sjöängen ska tycka i byggnadsfrågor.

Vi behöver även ditt stöd och ditt engagemang i föreningen. Har du några timmar över som du kan lägga på föreningen nästa år så skicka ett mail till andreas.morck@telia.com.

Tid: 8 mars kl 19.00

Plats: Stortorps bygdegård, Bygdegårdsvägen 12

Handlingar:

Budget 2018

Dagordning vid årsmötet 2018

Förslag till riktlinjer för Vi i Sjöängen

STADGAR för villaföreningen

Verksamhetsberättelse 2017 med bilder

Sjöängens Villaförening 2018-02-22 – Bokslut 2017

Sjöängens Villaförening 2018-02-26 – Revisionsberättelse