Årsmöte 2021 den 10 Maj 18:00

Styrelsen för villaföreningen Vi i Sjöängen har beslutat att utlysa årsmötet 2021 till den 10 maj. Handlingar inför årsmötet publiceras nedan.
Har du synpunkter på föreningen – kom gärna med en skrivelse i form av en motion!

Detta är ett digitalt årsmöte och medlemmar kommer att få en kallelse via email med länk.
Kontakta styrelsen vid frågor runt detta om det är några frågor.

Välkommen

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2020

Förenklat årsbokslut 2020

Revisionberättelse 2020

Budget 2021

Verksamhetsplan 2021