Villaföreningen

För allas trygghet och trivsel är samverkan viktigt. Villaförening Vi i Sjöängen är en intresseförening för oss som bor i Sjöängen.

Bli medlem? Anmäl dig här!

Vi arbetar för medlemmars intressen

Villaföreningen tillvaratar medlemmarnas intressen gentemot Huddinge kommun och andra intressenter. Vi bevakar och för dialog med Huddinge kommun om trafiksituationer, utbyggnad, m.m. Villaföreningen är även ett forum där vi pratar med varandra innan saker växer till problem.

Främjar Gemenskap

 • Vintermys (januari)
  Villaföreningen anordnar årligen ”vintermys” vid Sjöängsbadet tillsammans med Friluftsfrämjandet. Vi arrangerar vintergrill, vinterlekar, isvaksbad och issäkerhetskurser.
 • Fixardag i lekplatsen (maj)
  På våren anordnar Villaföreningen en fixardag i lekplatsen vid Gullrisdalen-Blåsippsdalen för att vårrusta inför sommaren. Vi klipper buskar, rensar, slipar, målar och annat småfix tillsammans. Även detta är en möjlighet att träffa grannar, och att ta hand om vår gemensamma omgivning.
 • Midsommarfirande (juni)
  Tillsammans med Drevvikens Segelsällskap anordnar Villaföreningen årligen midsommarfirande vid Sjöängsparken/Sjöängsbadet. Vi klär midsommarstången och firar med musik och dans, lotter, fiskdamm och fikaservering.
 • Sjöängsdagen (augusti/september)
  Mot hösten anordnar Villaföreningen Sjöängsdagen vid Sjöängsparken. Genom Sjöängsdagen hoppas vi att gemenskapen inom området stärks ytterligare samtidigt som vi har roligt tillsammans. Vi anordnar Sjöängsloppet, underhållning, loppis, fika, och andra roliga aktiviteter  — inte minst for områdets alla barnfamiljer.

Förvaltar fastigheter

Villaförening äger och förvaltar ett antal gemensamma ytor i området. Mycket av föreningens budget går åt till underhåll och förvaltning av markerna, men en del utförs också av styrelsen och med hjälp av medlemmar. Vi hoppas att alla Sjöängsbor kan fortsätta nyttja och njuta av vårt fina område.

 • Lekplatsen vid Gullrisdalen – Blåsippsdalen
 • Pulkabacken
 • Gångvägen mellan Kantljungsvägen – lekplatsen
 • Släppet mellan Lingonbackarna – Odonbacken

Stadgar

Stadgar – Upprättade 1998, senaste revidering 2015 (pdf)

Bli involverad

Styrelsen jobbar helt ideellt med arbete i Villaföreningen och behöver ibland hjälp av våra medlemmar.Tillsammans tar vi hand om vår omgivning. Kontakta gärna styrelsen om du är intresserad av att hjälpa till, har frågor eller vill vara med i styrelsen. Årsstämma äger rum i april.

Lämna ett svar