Fixardag – lekparken

Söndagen den 19 maj kl 10.00-12.00 anordnar Villaföreningen den årliga fixardagen i lekplatsen vid Gullrisdalen-Blåsippsdalen (som ägs och förvaltas av Villaföreningen).

Tillsammans vårrustar vi lekplatsen så att områdets barn kan leka där med glädje. Vi uppmuntrar lite extra områdets barnfamiljer som nyttjar lekplatsen att vara med, både de som bor inom Sjöängen men även de som bor i närområdet och vars barn leker där.

Vi klipper buskar, rensar, slipar, målar och annat småfix tillsammans. Ta med relevanta verktyg och handskar. Man kan vara med så lite/länge man kan och hinner.

Vi bjuder på kaffe och bullar.

Detta är även en fin möjlighet att träffa grannar och andra barn i området, och att ta hand om vår gemensamma omgivning. Lekplatsen förvaltas av Villaföreningen och det är vårt gemensamma ansvar att ta hand om den.

Om vi är flera så ser vi även gärna över skogen, stigen och trappan vid lekparken för att även rensa lite där. Kanske av extra intresse för de som regelbundet går den vägen.

Man behöver inte vara betalande medlem i Villaföreningen för att vara med och hjälpa till på fixardagen – alla är välkomna!