Vi i Sjöängen (Facebook)

Villaföreningen Vi i Sjöängen har ett mycket aktivt nätverk på Facebook som heter just Vi i Sjöängen. Om du är boende i området så rekommenderar vi att du även söker medlemskap i vår Facebook grupp (utöver själva medlemskapet i Villaföreningen).

Genom Facebookgruppen Vi i Sjöängen delar styrelsen och medlemmar med sig av lokala händelser och frågor som rör Villaföreningen och Sjöängen. Det primära syftet med gruppen är att hålla oss uppdaterade om vad som händer i vårt område. Ytterligare regler och information om Villaföreningens nätverk Vi i Sjöängen finns noterade i Facebookgruppen.