Bli medlem i vår villaförening

OBS! Ny registeringssida: Anmäl, eller förnya ditt medlemskap här!

Bor du i Sjöängen så bör du vara medlem i vår villaförening Vi i Sjöängen. Villaföreningen är en intresseförening för de som bor i villaområdet Sjöängen. Villaföreningen anordnar mötesplatser som midsommarfirande och Sjöängsdagen. Villaföreningen äger och förvaltar lekparken och pulkabacken och tillvaratar medlemmarnas intressen gentemot Huddinge kommun och andra intressenter.

Du blir medlem i föreningen via att betala in 300 kr till PG 24 53 06-6, märk inbetalning med namn och adress.