Bli medlem i vår villaförening

Bor du i Sjöängen så bör du vara medlem i vår villaförening Vi i Sjöängen. Villaföreningen är en intresseförening för de som bor i villaområdet Sjöängen. Villaföreningen anordnar mötesplatser som midsommarfirande och Sjöängsdagen. Villaföreningen äger och förvaltar lekparken och pulkabacken och tillvaratar medlemmarnas intressen gentemot Huddinge kommun och andra intressenter.

Gör så här:

  1. Anmäl eller förnya ditt medlemskap genom registrering här 
  2. Betala in medlemsavgiften 300 kr till PG 24 53 06-6 eller Swish 123 525 09 49. Märk inbetalning med namn och adress.