Villaföreningen

För allas trygghet och trivsel är samverkan viktigt. Sjöängens Villaförening är en samverkansförening för oss som bor i Sjöängen.

Håller koll i området

Villaföreningen bevakar och för dialog med Huddinge Kommun om trafiksituationer, utbyggnad av Sjöängen 2 m.m. ”Det behövs en hel by för att uppfostra ett barn” är ett talesätt från Kenya, men stämmer lika bra hos oss här i Sjöängen. Vuxna måste prata med varandra om barnen och den miljö de växer upp i. Vuxna måste våga blanda sig i när andras ungar gör hyss och det är inte många år tills våra små goa ungar surrar runt på mopeder och möjligen stör andra. Villaföreningen är ett forum där vuxna pratar med varandra innan det växer till problem.

Trygghetspatrullen

Villaföreningen stöttar Trygghetspatrullen med 10 procent av våra medlemsintäkter för att göra vårt område säkrare. Sedan vi började med att sponsra trygghetspatrullen har de haft ökade möjligheter att patrullera i större omfattning än tidigare, vilket har lett till att antalet villainbrott har gått ned.

Sjöängens Dag

Sedan 2006 har vi genomfört det populära Sjöängsloppet för alla barn i området. 2009 var det även premiär för loppmarknad.

Marker

Sjöängens Villaförening äger och förvaltar ett antal gemensamma ytor i området. En stor del av föreningens budget går åt till underhålla och förvalta markerna. Skulle Huddinge Kommun ta över ägandet av dessa så finns inga garantier för att de kommer att finnas kvar för oss boende.

  • Lekplatsen vid Gullrisdalen – Blåsippsdalen
  • Pulkabacken
  • Gångvägen mellan Kantljungsvägen – lekplatsen
  • Släppet mellan Lingonbackarna – Odonbacken. Planen är att skapa en gångväg
    (i dagsläget saknas resurser).

Stadgar

Stadgar – Upprättade 1998, senaste revidering 2015 – Visa… (pdf-fil)

Kommentera