Årsmöte 2024

Styrelsen för Villaföreningen Vi i Sjöängen har beslutat att utlysa årsmötet 2024 till den 14:e maj klockan 18:00-19:00.

Detta är ett digitalt möte via Google Meet (länk: https://meet.google.com/jvv-khqp-mio).

Kontakta styrelsen vid frågor eller förslag via mail (viisjoangen@gmail.com).

Handlingar inför årsmötet finns nedan:

Dagordning 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024

Årsbokslut 2023

Budget 2024

Revisionsberättelse 2023